También te puede gustar

Un pensamiento sobre “paradigmas 91

  1. என்ன ஓய் நோக்கு விà®·்யமே தெà®°ியாதா, à®°ாமகோபாலன் தெளிவா விளக்கினாà®°ு.அது நித்தியானந்த சுவாà®®ிகளே இல்லையாà®®், அவரை போலவே இருக்கிà®± வேà®±ு யாà®°ோவாà®®், அட சீ யாà®°் à®®ுகத்துà®®ேலேயோ க்à®°ாபிக்ஸ் பண்ணிட்டாளாà®®். எல்லாà®®் ஹிந்து மதத்த à®…à®´ிக்க நடக்கற சதியாà®®்.. ரசித்த ஹரன்பிரசன்னவின் டிவிட்டர்:நித்தியோடு சேà®°்ந்து சாà®°ு சாà®®ியாà®°் ஆவர்னு பாà®°்த்தா, சாà®°ுவோடு சேà®°்ந்து நித்தி à®0#àª்படிய&#3‡06;யிட்ட&à3006;à®°ே?குà®®ுத®®®் உஷாà®° ஒன்னுà®®ே நடக்காத à®®ாதிà®°ி à®°ியக்ட் பண்à®±ான்..à®’à®°ே டவுட், இப்ப இவர் ஜெயிலுக்கு போன கத திறந்து வைப்பாà®™்களா à®®ூடி வைப்பாà®™்களா? ‍‍‍‍‍

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *